TALLER

Dilluns 16, 23, 30 octubre i 6, 13 novembre, 16-17:30 h

Com funciona el teu mòbil
Iniciació a l’ús dels dispositius mòbils: funcions principals

A càrrec d’Anna Romero

Adreçat a persones més grans de 55 anys

Inscripcions a la Biblioteca

 
 

Formulari d'inscripció

ATENCIÓ:

  • Durant l’activitat es captaran imatges per a l’ús exclusiu de difusió a les xarxes socials de la Biblioteca Mont-Àgora.
  • Les dades personals recollides dels usuaris, i els seus representants, s’incorporen en el fitxer del sistema de gestió bibliotecària, del qual és responsable la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Montbui. Les dades d’usuari s’utilitzaran per a la gestió dels serveis de les biblioteques i la difusió d’informació a aquells usuaris que així ho desitgin, així com per a la realització d’enquestes sobre l’opinió, l’ús, la qualitat i les característiques dels serveis de biblioteca pública, en els termes i requisits establerts pel Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.